květy

dnes mě svým voláním
probudily květy švestek

ten modrobílý svět
tiší mou píseň
a hladí mou tvář

zas jasnou a krásnou
tě uvidím ve svých snech

© Archa