bratři

tak krátký
tak rázný
prohráli naše knoflíky
s našimi prsty
boj

© Archa